decembro

09dec20:00"A rosa incandescente". Presentación da curtametraxe sobre a figura de RosalíaSalón Azul, Betanzos

Últimas novas

Roteiros

Adheridos a

Federación de Asociacións Culturais Galiza CulturaRede Galega de Educación e Desenvolvemento RuralRede do Patrimonio CulturalVía Galega

Subvenciona

Deputación da Coruña 

Colaboramos con

Radio Filispim 93.9 FM



X